HÃY CÙNG GIA NHẬP GIA ĐÌNH ABC FOOD

Vì chúng tôi hiểu điều gì quan trọng với sự nghiệp của bạn.

ABC Food chưa phải là một công ty có điều kiện trang thiết bị làm việc tốt nhất, cũng không phải là Công ty trả lương cao nhất. Nhưng chúng tôi có những gì quan trọng nhất cho con đường phát triển sự nghiệp, cho tương lai của bạn và gia đình bạn.

Các vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng Vị trí nhân viên R&D ngành thực phẩm

Fulltime

Thuận Thành, Bắc Ninh

8.000.000đ - 15.000.000đ

31/07/2024

Tuyển dụng vị trí Thợ cơ khí tại Thuận Thành

Fulltime

Thuận Thành, Bắc Ninh

10.000.000đ - 15.000.000đ

31/06/2024

Nhân viên chăm sóc khách hàng điểm bán siêu thị

Fulltime

Hà Nội

8.000.000đ - 12.000.000đ

Liên tục

Tuyển dụng vị trí Nhân viên quản lý sản xuất

Fulltime

Thuận Thành, Bắc Ninh

Liên hệ

30/11/2023

Tuyển dụng vị trí nhân viên Sales Admin tại Hà Nội

Fulltime

Hà Nội

8.000.000đ - 10.000.000đ

30/5/2024

Tuyển dụng vị trí Hành chính nhân sự làm việc tại Thuận Thành – Bắc Ninh

Fulltime

Hà Nội & Bắc Ninh

10.000.000 - 12.000.000 đ

31/03/2023

Nhân viên kinh doanh ngành thực phẩm

Fulltime

Thuận Thành, Bắc Ninh

8.000.000đ - 12.000.000đ

31/09/2024

Tuyển dụng vị trí QC ngành thực phẩm tại Bắc Ninh

Fulltime

Thuận Thành, Bắc Ninh

Từ 8.000.000 VNĐ

20/5/2024

Kế toán kho, kế toán bán hàng

Fulltime

Thuận Thành, Bắc Ninh

7.000.000vnđ

31/5/2021