HÃY CÙNG GIA NHẬP GIA ĐÌNH ABC FOOD

Vì chúng tôi hiểu điều gì quan trọng với sự nghiệp của bạn.

ABC Food chưa phải là một công ty có điều kiện trang thiết bị làm việc tốt nhất, cũng không phải là Công ty trả lương cao nhất. Nhưng chúng tôi có những gì quan trọng nhất cho con đường phát triển sự nghiệp, cho tương lai của bạn và gia đình bạn.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên sản xuất thực phẩm tại nhà máy

Fulltime

Thuận Thành, Bắc Ninh

7.000.000đ

Liên tục

Chuyên viên nghiên cứu R&D ngành thực phẩm sạch

Fulltime

Thuận Thành, Bắc Ninh

10.000.000đ

Liên tục